Kaupapa

Te Ara Kitenga – Vision


kareareamine

Te Oranganui o Ngāti Pāhauwera

A supportive, healthy, vibrant, prosperous and united Ngāti Pāhauwera.

Te Paerangi Kei Mua – Mission

To protect and enhance the resources of Ngāti Pāhauwera for the welfare of the people and to maintain the Treaty claim settlement in a sustainable manner for future generations.

 Nga Tikanga – Guiding Principles

  • Ko te Amorangi ki mua ko te hapai o ki muri.

Let Io be the spearhead and achievement will follow.

  • Mahia nga māhi o Kahukura

Imagine and create a better future.

  • Kia ū ki te pā harakeke

Cherish your whanau, hapu, iwi.

  • Ko taku rekereke ko taku tūrangawaewae

Wherever I live, I stand as Ngāti Pāhauwera.

  • Pakatō i te ata, Pakatō i te ahiahi, Maurī mahi Mauri ora.

Planning and preparation are critical to health and prosperity.

  • Mōhaka harara taupunga ōpunga.

United in our diversity.

  • Ko au te awa, ko te awa ko au.

I am the river and the river is me.  The river is integral to my identity.