Kōrero whakapā | Contact details

p.  +64 (6) 838 6869 | f. +64 (6) 838 6870 | e. admin@npdt.co.nz | PO Box 374, Wairoa 4160

74 Queen Street

Wairoa 4108

p.  +64 (6) 834 3808 | e. admin@npdt.co.nz | PO Box 405, Napier 4140

170a Waghorn Street

Napier 4110